marți, 15 decembrie 2009

SABATUL

Mara înainta cu grijă prin pădurea deasă şi întunecoasă . În traista atârnată de gât se aflau câţiva bureţi strânşi pentru cină . Crengile uscate trosneau sub paşii ei. Se auzeau trilurile unor păsări iar razele soarelui străpungeau coroanele dese ale copacilor .
Deodată dădu peste o poiană. În mijlocul acesteia se adunaseră câţiva bărbaţi şi femei în haine cernite . Mulţimea de oameni crescu în câteva minute.
Un nor gros de fum se formă în centrul poienii făcând să înceteze murmurul mulţimii. Când acesta se dispersă apăru în mijloc un tron pe care se afla un ţap negru a cărui privire gălbuie o hipnotiza. Ţapul căpătă glas omenesc şi începu să-şi strângă cu un glas cavernos mulţimea de oameni pe care îi numi vrăjitori.
Un vrăjitor scoase de sub faldurile mantiei o cruce pe care o zvârli la pământ. Toţi tovarăşii lui o călcară în picioare şi o scuipară.
Apoi fiecare dintre aceştia se lăudară cu faptele abominabile pe care le înfăptuise: otrăviri, pruncucideri, răspândiri de molime şi alte fapte ticăloase. Cei care nu aveau cu ce să se laude au fost admonestaţi dur de ţapul de pe tron.
Câţiva vrăjitori aduseră un cazan uriaş sub care se aprinse un foc straşnic. În cazan fură aruncaţi şerpi, şopârle, broaşte. Un copil nou născut fu tăiat în bucăţi iar membrele, capul şi trupul fură aruncate în cazan. Câţiva magi mai însetaţi îşi întinseră cupele şi le umplură cu sângele care se scurgeau din trupul bietului micuţ.
După ce conţinutul cazanului fierse îndelung toţi cei prezenţi se aruncară asemenea unor fiare asupra cazanului şi începură să se ospăteze din monstruoasa tocană.
Se consumară şi băuturi puternic alcoolizate. O muzică infernală acompanie festinul şi după ce terminară festinul vrăjitorii şi vrăjitoarele se înlănţuiră într-un dans îndrăcit.
Ţapul negru urmărea atent spectacolul. Când o observă pe Mara la liziera pădurii se transformă îndată într-un tânăr cu un corp superb şi se apropie de ea. O înlănţui cu braţele şi o furnicătură plăcută o cuprinse tot corpul. Se lăsă în voia acestuia care începu să o dezbrace.
În jurul lor vrăjitorii şi vrăjitoarele îi urmară exemplul : începură să se dezbrace şi să se înlănţuie într-o orgie generalizată.
Tânărul sucub o înlănţui pătimaş iar gura sa începu să o caute pe a ei. Ea asista inertă la mişcările sale. Apoi sub o dorinţă irezistibilă îl îmbrăţişă şi ea. Urmă acuplarea. O cuprinse ameţeala, apoi leşină.
Se trezi a doua zi cu corpul plin de zgârieturi produse de amorul pătimaş al infernalului iubit. Porni clătinându-se spre casă fără a şti că purta în pântece odrasla antihristului .

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu